Ályktanir

Aðalfundur Landverndar sem haldinn er árlega sendir frá sér nokkrar ályktanir. Oftast beinast þær að stefnumótun og ákvarðanatöku stjórnvalda. Milli aðalfunda sendir stjórn samtakanna frá sér ályktanir og fréttatilkynningar um umhverfismál sem efst eru á baugi hverju sinni.

Úrskurður um jarðstrengi styrkir umhverfisvernd

Í ályktun stjórnar Landverndar frá í dag fagna samtökin úrskurði Úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála í kærumáli Landsnets hf. gegn Skipulagsstofnun. Með úrskurðinum er Landsneti gert að líta á jarðstreng sem raunverulegan valkost líkt og loftlínu í mati á umhverfisáhrifum fyrir Kröflulínu 3, 220kV raflínu frá Kröflu að Fljótsdalsvirkjun.

Í úrskurðinum segir m.a.: „Almenn vísan [Landsnets] til þess að fjárhagsleg sjónarmið og tæknileg vandkvæði við lagningu jarðstrengja valdi því að sá möguleiki komi ekki til greina sé á hinn bóginn ekki í málefnalegu samhengi við markmið laganna og tilgang mats á umhverfisáhrifum“. Með öðrum orðum, þá var það ekki málefnalegt af Landsneti að neita að meta áhrif jarðstrengs á umræddri línuleið og fyrirtækinu ber nú að gera það.

Landvernd væntir þess að úrskurðurinn marki endalok áralangrar andstöðu Landsnets við kröfu almennings um jarðstrengi. Niðurstaða úrskurðarnefndarinnar knýr Landsnet til að taka jarðstrengi til umhverfismats í verkefnum í framtíðinni þ.m.t. vegna Sprengisandslínu, að mati Landverndar.

Hin afdráttarlausa niðurstaða úrskurðarnefndarinnar um að Landsneti sé óheimilt að útiloka jarðstrengi hefur að áliti Landverndar einnig áhrif á stöðu umhverfismats sem fyrirtækið hefur látið fara fram undanfarin ár án þess að meta áhrif jarðstrengja. Deilt hefur verið um umhverfismat þessara framkvæmda m.a. vegna þessa. Að mati Landverndar verður nú að endurskoða umhverfismat þessara raflínuframkvæmda því umhverfisáhrif jarðstrengja á þessum svæðum hafa ekki verið metin og þeir því ekki komið til álita sem valkostur við framkvæmdir líkt og loftlínur. Landvernd er því ósammála því áliti Landsnets sem fram kemur í fréttatilkynningu fyrirtækisins frá 16. maí sl. að úrskuðrinn taki ekki til mats á umhverfisáhrifum framkvæmda sem þegar hefur farið fram. 

Ljóst má vera að umhverfismat raflína þar sem jarðstrengir hafa verið sniðgengnir eru barn síns tíma og stjórn Landverndar harmar að Landsnet skuli ekki þegar í stað lýsa því yfir að fyrirtækið hyggist endurgera umhverfismat liðinna ára þar sem framkvæmdir eru óhafnar og taka þannig fullt tillit til þessarar niðurstöðu úrskurðarnefndarinnar. Með þessu heldur Landsnet í reynd áfram að komast hjá því að leita heppilegustu lausna í raforkuflutningi þegar kemur að áhrifum þeirra á umhverfið. Það mun því enn og aftur falla í hlut úrskurðaraðila og dómstóla að skera úr um skyldu Landsnets.

Skipulagsstofnun hefur nú til meðferðar kröfur um endurskoðun umhverfismats vegna Blöndulínu 3 og vegna lína frá Kröflu að Bakka, og Suðurnesjalína 2 sætir ágreiningi fyrir dómstólum. Í öllum tilvikum sleppti Landsnet því að meta umhverfisáhrif jarðstrengja, með sömu rökum og í málinu um Kröflulínu 3. Niðurstaða úrskurðarnefndarinnar frá 7. maí sl. um að þau rök hafi verið ómálefnaleg skiptir að mati Landverndar miklu máli um framhald þeirra mála.

Tögg

Vista sem PDF

Leita í ályktunum

 

Landvernd eru frjáls félagasamtök sem starfa
að umhverfismálum. 
Taktu afstöðu og vertu með!

Ábending um gæðastýringu sauðfjárræktar
28.8.2019

Umsögn um mörk miðhálendisþjóðgarðs
30.7.2019

Náttúruverndarsamtök kæra framkvæmdarleyfi vegna fyrsta áfanga Hvalárvirkjunar
9.7.2019

Umsögn um Kerfisáætlun Landsnets 2018-2027
30.6.2019

Umsögn um mörk miðhálendisþjóðgarðs
30.6.2019

Umsagnir Landverndar um breytingar á stjórnarskrá
17.6.2019

Umsögn Landverndar um breytingu á lögum um náttúruvernd, nr. 60/2013 mál S-74/2019
17.3.2019

1. áfangi orkustefnu. Umsögn Landverndar
17.3.2019

Umsögn Landverndar um breytingu á lögum um náttúruvernd
17.3.2019

Áskorun um friðlýsingu á áhrifasvæði Hvalárvirkjunar, Drangajökulssvæðinu
14.2.2019

Nýtt framkvæmdaleyfi Brúarvirkjunar kært og krafist stöðvunar framkvæmda
27.3.2018

Virkjun vindorku á Íslandi. Fyrsta heildstæða rit sinnar tegundar hér á landi.
23.2.2018

Fréttatilkynning: Raforkuöryggi á Vestfjörðum best tryggt með jarðstrengjum
10.1.2018

Þrjár ákvarðanir vegna hótels á Grímsstöðum í Mývatnssveit kærðar
13.12.2016

Fleiri virkjunarhugmyndir í verndarflokk
3.8.2016

Landvernd kærir samþykkt kerfisáætlunar Landsnets
9.6.2016

Hafna raflínum um verndarsvæði í Mývatnssveit
19.5.2016

Stöndum vörð um valddreifða stjórnun Vatnajökulsþjóðgarðs
18.5.2016

Lagabreytingar vegna sameininga á sviði skógræktar
18.5.2016

Brotið á almenningi og umhverfissamtökum
10.5.2016

Aðalfundur ályktar um friðlýsingar
2.5.2016

Jökulsárlón verði hluti Vatnajökulsþjóðgarðs
14.4.2016

Tillögur um ákvæði í stjórnarskrá
10.3.2016

Drög að breytingum á starfsreglum harðlega gagnrýndar
23.2.2016

Áherslur um náttúruvernd komi í búvörusamninga
8.2.2016

Landvernd kærir auglýsingar Norðuráls
30.12.2015

Áskorun gegn Sprengisandslínu
11.11.2015

Gefum engan afslátt af umhverfismati
5.10.2015

Hörð gagnrýni á Vegagerðina og Skipulagsstofnun
29.9.2015

Ný stóriðja gerir lítið úr losunarmarkmiðum Íslands
29.9.2015

Endurskoða ber umhverfismat Hvammsvirkjunar
28.9.2015

Ráðherra tryggi fjárveitingar til friðlýsinga í virkjana- og verndaráætlun
15.9.2015

Landsnet neitar að afhenda skýrslu
30.6.2015

Náttúruverndarsamtök telja tillögur Orkustofnunar ekki standast lög
10.3.2015

Fimmtán samtök krefjast úrbóta fyrir Náttúrugripasafn
10.3.2015

Landvernd stefnir Landsneti vegna kerfisáætlunar
30.1.2015

Tímamóta samstaða gegn framkvæmdum á Sprengisandi
30.11.2014

Sátt um rammaáætlun rofin og leikreglur brotnar
27.11.2014

Gálgahraun til Mannréttindadómstólsins
13.10.2014

Útrýma beri hindrunum í framkvæmd Árósasamningsins
30.6.2014

Málþing um Árósasamninginn
21.5.2014

Gagnrýna flokkun Hvammsvirkjunar í nýtingarflokk
19.3.2014

Gagnrýna eignarnámsleyfi iðnaðarráðherra
13.3.2014

Standa vörð um almannaréttinn
26.2.2014

Stjórnvöld hætti við vinnslu olíu og gass
22.1.2014

Telja tillögu ráðherra ekki samræmast lögum
15.1.2014

Ramsar tekur undir með Landvernd
13.1.2014

Breyting á endurskoðunarákvæði matsskýrslna?
25.11.2013

Landvernd mótmælir harðlega áformum um nýja Norðlingaölduveitu
13.11.2013

Afturköllun náttúruverndarlaga mótmælt harðlega
25.9.2013

Níu samtök hvetja til uppbyggingar Náttúruminjasafns
16.9.2013

Mótmælir Norðlingaölduveitu og háspennulínu í aðalskipulagi
13.9.2013

Fréttatilkynning vegna framkvæmda í Gálgahrauni
19.8.2013

Landvernd harmar upprekstur fjár á Almenninga
16.7.2013

Landvernd fagnar afstöðu sveitarstjórnar Þingeyinga til virkjana í Skjálfandafljóti
31.5.2013

Landvernd óskar skýringa atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis
22.5.2013

Athugasemdir við friðlýsingarskilmála Þjórsárvera
5.4.2013

Skipulagsstofnun hafni matsáætlun Landsnets um Kröfulínu 3
23.3.2013

Alþingi klári náttúruverndarfrumvarp fyrir þinglok
13.3.2013

Landvernd krefst stöðvunar framkvæmda við Bjarnarflag
12.3.2013

Ábendingar Landverndar vegna stjórnunarfyrirkomulags Vatnajökulsþjóðgarðs
7.3.2013

Landvernd styður bann við útiræktun erfðabreyttra lífvera
25.2.2013

Umsögn um nýtt náttúruverndarfrumvarp
17.2.2013

Matsáætlun vegna rannsóknaborana í Eldvörpum
12.2.2013

Stjórn Landverndar kallar á aðgerðir vegna síldardauða
5.2.2013

Umhverfisráðherrar arktískra svæða hvattir til aðgerða vegna "black carbon"
4.2.2013

Fresta ber fjárveitingu til Álftanesvegar eftir Gálgahrauni
27.11.2012

Umsögn um breytingu á lögum um verndar- og orkunýtingaráætlun
18.11.2012

Umsögn um breytingu á lögum um verndar- og orkunýtingaráætlun
18.11.2012

Umsögn um breytingu á lögum um verndar- og orkunýtingaráætlun
18.11.2012

Umsögn um breytingu á lögum um verndar- og orkunýtingaráætlun
18.11.2012

Umsögn um nýtt náttúruverndarfrumvarp
29.9.2012

Umsögn um aðalnámskrá grunnskóla - náttúrufræðigreinar
9.9.2012

Athugasemdir við tillögur að nýjum landgræðslu- og skógræktarlögum
3.9.2012

Drög að matsskýrslu um vegagerð í Reykhólahreppi
14.8.2012

Áskorun til OR og menntamálaráðherra vegna Náttúruminjasafns Íslands og sölu Perlunnar
29.2.2012

Iðnaðarráðherra banni áfram útgáfu rannsóknaleyfa
29.2.2012

Alþingi samþykki frumvarp um breytingar á lögum um upplýsingarétt
29.2.2012

Sameiginleg umsögn 13 náttúruverndarfélaga um rammaáætlun
18.11.2011

Landvernd hvetur borgarstjórn - Bitra verði áfram í verndarflokki
8.11.2011

Ályktun vegna vegagerðar í Gufudalssveit
22.9.2011

Landvernd fagnar friðlýsingu Dimmuborga og Hverfjalls
28.6.2011

Umsögn Landverndar um áfangaskjal Stjórnlagaráðs
3.6.2011

Yfirlýsing stjórnar Landverndar vegna rannsóknarleyfis í Grændal
2.6.2011

Ályktanir aðalfundar Landverndar
27.5.2011

Landvernd fagnar friðlýsingu á Langasjó og hluta Eldgjár
17.2.2011

Landvernd hvetur til pólítískrar sáttar um stækkun friðlands í Þjórsárverum
19.8.2010

Fram fari heildstætt umhverfismat
15.10.2008

Úrskurður um jarðstrengi styrkir umhverfisvernd

Í ályktun stjórnar Landverndar frá í dag fagna samtökin úrskurði Úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála í kærumáli Landsnets hf. gegn Skipulagsstofnun. Með úrskurðinum er Landsneti gert að líta á jarðstreng sem raunverulegan valkost líkt og loftlínu í mati á umhverfisáhrifum fyrir Kröflulínu 3, 220kV raflínu frá Kröflu að Fljótsdalsvirkjun.

Í úrskurðinum segir m.a.: „Almenn vísan [Landsnets] til þess að fjárhagsleg sjónarmið og tæknileg vandkvæði við lagningu jarðstrengja valdi því að sá möguleiki komi ekki til greina sé á hinn bóginn ekki í málefnalegu samhengi við markmið laganna og tilgang mats á umhverfisáhrifum“. Með öðrum orðum, þá var það ekki málefnalegt af Landsneti að neita að meta áhrif jarðstrengs á umræddri línuleið og fyrirtækinu ber nú að gera það.

Landvernd væntir þess að úrskurðurinn marki endalok áralangrar andstöðu Landsnets við kröfu almennings um jarðstrengi. Niðurstaða úrskurðarnefndarinnar knýr Landsnet til að taka jarðstrengi til umhverfismats í verkefnum í framtíðinni þ.m.t. vegna Sprengisandslínu, að mati Landverndar.

Hin afdráttarlausa niðurstaða úrskurðarnefndarinnar um að Landsneti sé óheimilt að útiloka jarðstrengi hefur að áliti Landverndar einnig áhrif á stöðu umhverfismats sem fyrirtækið hefur látið fara fram undanfarin ár án þess að meta áhrif jarðstrengja. Deilt hefur verið um umhverfismat þessara framkvæmda m.a. vegna þessa. Að mati Landverndar verður nú að endurskoða umhverfismat þessara raflínuframkvæmda því umhverfisáhrif jarðstrengja á þessum svæðum hafa ekki verið metin og þeir því ekki komið til álita sem valkostur við framkvæmdir líkt og loftlínur. Landvernd er því ósammála því áliti Landsnets sem fram kemur í fréttatilkynningu fyrirtækisins frá 16. maí sl. að úrskuðrinn taki ekki til mats á umhverfisáhrifum framkvæmda sem þegar hefur farið fram. 

Ljóst má vera að umhverfismat raflína þar sem jarðstrengir hafa verið sniðgengnir eru barn síns tíma og stjórn Landverndar harmar að Landsnet skuli ekki þegar í stað lýsa því yfir að fyrirtækið hyggist endurgera umhverfismat liðinna ára þar sem framkvæmdir eru óhafnar og taka þannig fullt tillit til þessarar niðurstöðu úrskurðarnefndarinnar. Með þessu heldur Landsnet í reynd áfram að komast hjá því að leita heppilegustu lausna í raforkuflutningi þegar kemur að áhrifum þeirra á umhverfið. Það mun því enn og aftur falla í hlut úrskurðaraðila og dómstóla að skera úr um skyldu Landsnets.

Skipulagsstofnun hefur nú til meðferðar kröfur um endurskoðun umhverfismats vegna Blöndulínu 3 og vegna lína frá Kröflu að Bakka, og Suðurnesjalína 2 sætir ágreiningi fyrir dómstólum. Í öllum tilvikum sleppti Landsnet því að meta umhverfisáhrif jarðstrengja, með sömu rökum og í málinu um Kröflulínu 3. Niðurstaða úrskurðarnefndarinnar frá 7. maí sl. um að þau rök hafi verið ómálefnaleg skiptir að mati Landverndar miklu máli um framhald þeirra mála.

Tögg

Vista sem PDF