Fréttir

Ályktun aðalfundar um sameiginlegt umhverfismat háspennulína

   14.5.2012

Aðalfundur Landverndar haldinn í Reykjavík 12. maí 2012 samþykkti eftirfarandi ályktun um sameiginlegt umhverfismat háspennulína:

Aðalfundur Landverndar telur nauðsynlegt og skynsamlegt að sameiginlegt umhverfismat fari fram á fyrirhugaðri uppbyggingu hringtengingar raforkuflutningskerfis á Íslandi og hvetur Landsnet, Skipulagsstofnun og umhverfisráðherra til að beita sér fyrir því. Það er mat aðalfundarins að meta verði sameiginlega áhrif af styrkingu flutningskerfisins í samræmi við 2. mgr. 5. gr. laga um mat á umhverfisáhrifum. Þetta á við um fyrirhugaða 220kV Blöndulínu 3 og aðra áfanga í byggðalínuhringnum sem hugmyndir eru uppi um. Þá leggst aðalfundur Landverndar alfarið gegn byggingu háspennulína á hálendi Íslands.

Greinargerð
Frummatsskýrsla um mat á umhverfisáhrifum Blöndulínu 3 gerir ráð fyrir 220kV háspennulínu frá  Blöndustöð um hluta Skagafjarðar, Norðurárdal, Öxnadal og inn til Akureyrar. Markmið Landsnets hf. með lagningu línunnar er tvíþætt. Annarsvegar að styrkja meginflutningskerfi raforku á Norðurlandi og hinsvegar er línan fyrsti áfanginn í byggingu hringtengds 220kV flutningskerfis hérlendis, sem auka á flutningsgetu byggðalínuleiðarinnar.


Í umsögn Landverndar um frummatsskýrsluna frá 4. maí sl. kalla samtökin eftir ítarlegri rökstuðningi við þá tillögu Landsnets að byggja svo stóra hápsennulína á svæðinu. Ef litið er til raforkuspár Orkustofnunar fram til ársins 2050 er talið að orkuaukning á Norðurlandi fyrir almenna notkun verði rétt rúmlega 40%, eða að jafnaði um 1% á ári. Ekki verður séð að línu með jafn háa spennu þurfi til að anna þessari auknu raforkuþörf á svæðinu. Að mati Landverndar er því ekki nauðsynlegt að byggja 220kV háspennulínu til þess að uppfylla markmið Landsnets um að styrkja flutningskerfið á Norðurlandi.

Það er því einsýnt að meginástæða fyrir byggingu Blöndulínu 3 með svo hárri spennu er hringtenging raforkukerfisins. Almenn aukning í raforkuþörf kallar ekki á slík mannvirki og því er það fyrst og fremst byggt til að uppfylla þarfir stórnotenda og stóriðju í landinu. Niðurstaðan er sú að Blöndulína 3 stendur því ekki sjálfstætt sem framkvæmd heldur er hluti af stærri heild. Yfirlýstur tilgangur 2. mgr. 5. gr. laga um mat á umhverfisáhrifum er að gefa skýrari mynd af heildarumhverfisáhrifum framkvæmda. Skipulagsstofnun ætti því í samráði við Landsnet hf. og leyfisveitendur að ákveða að umhverfisáhrif hinnar fyrirhuguðu styrkingar leiðarinnar allrar verði metin sameiginlega.

Tögg

Vista sem PDF

 

Stöndum vörð um náttúru Íslands

Taktu afstöðu og vertu með!

Leita í fréttumÞátttaka í ákvarðanatöku

2020-Halendi-islands-Chris-Burkard.jpg
Landvernd styður hugmyndir um Hálendisþjóðgarð og Þjóðgarðastofnun
Landvernd styður hugmyndir um Hálendisþjóðgarð og Þjóðgarðastofnun en nauðsynlegt er að koma í veg fyrir uppbyggingu orkuvera og miðlunarlóna á hálendinu enda skerðir það verðmæti svæðisins og er í trássi við náttúruverndarlög og alþjóðlegar skilgreiningar á þjóðgörðum.