Fréttir

Gagnrýna flokkun Hvammsvirkjunar í nýtingarflokk

Stjórn Landverndar hefur kynnt sér tillögu verkefnisstjórnar rammaáætlunar um vernd og orkunýtingu landsvæða er varðar flokkun virkjunarhugmynda og sett var fram hinn 19. desember 2013. Meginatriðin í athugasemdum Landverndar fara hér á eftir en í viðhengi er að finna umsögnina í heild sinni.

Landvernd gerir alvarlegar athugasemdir við rökstuðning faghópsins á flokkun Hvammsvirkjunar í nýtingarflokk og leggur til að beðið verði með þá flokkun þar til að aðrar virkjunarhugmyndir verði teknar fyrir í 3. áfanga rammaáætlunar. Athugasemdir Landverndar lúta m.a. að því að enn vantar rannsóknir á samfélagslegum áhrifum virkjunarinnar sem og  rannsóknir á áhrifum hennar á laxfiska í Þjórsá. Þá er bent á að lítið samræmi er í umfjöllun um óvissuþætti og að rökstuðningur fyrir annarri flokkun á Hvammsvirkjun samanborið við hinar tvær sé óviðunandi. Að síðustu má nefna að sú réttlæting að Hvammsvirkjun sé mikilvæg tilraun til að varpa ljósi á Holta- og Urriðafossvirkjun er í besta falli í ósamræmi við hlutverk faghópsins og verkefnissjórnar og stangast jafnvel á við lög að mati Landverndar.

Landvernd tekur undir þau rök sem verkefnisstjórn leggur til grundvallar því að taka einungis þrjá virkjanakosti til umfjöllunar, þ.e. Hvammsvirkjun, Holtavirkjun og Urriðafossvirkjun. Rök verkefnastjórnar eru að ekki hafi verið nægur tími til að setja saman faghópa til að fjalla um aðrar af þeim átta virkjunarhugmyndum sem umhverfis- og auðlindaráðherra lagði áherslu á. Landvernd gerir þó athugasemd við að enn hefur ekki farið fram faglegt mat á samfélagslegum áhrifum virkjana í neðri hluta Þjórsár.

Landvernd gagnrýnir harðlega þröngt og leiðandi erindisbréf verkefnisstjórnar til tímabundins faghóps náttúrufræðinga vegna áhrifa virkjananna þriggja á laxfiska í Þjórsá. Af erindisbréfinu virðist mega ráða að hlutverk hópsins sé eingöngu að meta hvort nægjanlega mikið hafi verið dregið úr þeirri óvissu sem leiddi til flokkunar hugmyndanna í biðflokk svo að unnt sé að færa þær aftur í nýtingarflokk. Landvernd telur þvert á móti að ef dregið hefur úr þeirri óvissu þá megi og eigi að meta hvort virkjunarhugmynd fari í verndarflokk eða nýtingarflokk.

Landvernd telur að faghópurinn hafi rökstutt ágætlega flokkun Holtavirkjunar og Urriðafossvirkjunar í biðflokk. Í rökstuðningi hópsins kemur fram hvaða rannsóknir og upplýsingar vanti en einnig er vikið að óvissu um árangur mótvægisaðgerða sem hlýtur að vega þungt að mati Landverndar.

Umsogn_Landverndar_tillaga ad flokkun rammaaetlun_nedri hluti Thjorsar_19mars2013
Tögg

Vista sem PDF

 

Stöndum vörð um náttúru Íslands

Taktu afstöðu og vertu með!

Leita í fréttumÞátttaka í ákvarðanatöku

2020-Halendi-islands-Chris-Burkard.jpg
Landvernd styður hugmyndir um Hálendisþjóðgarð og Þjóðgarðastofnun
Landvernd styður hugmyndir um Hálendisþjóðgarð og Þjóðgarðastofnun en nauðsynlegt er að koma í veg fyrir uppbyggingu orkuvera og miðlunarlóna á hálendinu enda skerðir það verðmæti svæðisins og er í trássi við náttúruverndarlög og alþjóðlegar skilgreiningar á þjóðgörðum.