Fréttir

Morgunblaðið lýsir yfir stuðningi

Landvernd    3.5.2006
Landvernd

“Morgunblaðið vill lýsa sérstakri ánægju með ályktun Landverndar og
stuðningi við þau sjónarmið, sem þar koma fram.” Segir í niðurlagi leiðara
Morgunblaðsins þriðudaginn 2. maí vegna ályktunar aðalfundar Landverndar
þess efnis að hálendi Íslands verði tímabundið skilgreint sem griðasvæði.

Í leiðaranum segir einnig: “Allt það sem fram kemur í ályktun Landverndar er
rétt. Og tímabært að þeir alþingismenn úr öllum flokkum, sem hafa sömu
afstöðu til þessa máls og Landvernd, taki höndum saman á Alþingi um að knýja
fram friðun hálendisins, þegar hér er komið við sögu. Þess er líka að vænta
að Sigríður Anna Þórðardóttir, umhverfisráðherra, taki undir þessi sjónarmið
…”


Hvernig fer fyrir Langasjó?

Landvernd fagnar þessum afdráttarlausa stuðningi Morgunblaðsins og vona
samtökin að þingmenn fari að ráðgjöf blaðsins. Ljóst er að til þess að hægt
sé að ná sátt um virkjanir, vegagerð og önnur mannvirki á miðhálendinu þarf
að fara fram heildstætt endurmat á skipulagi þess með hliðsjón af þeim
mikilvægu náttúruverndarhagsmunum sem eru í húfi.

Ákvarðanir um landnýtingu á miðhálendinu þurfa að byggjast á þekkingu og
taka mið af langtímasjónarmiðum. Enn skortir verulega á að stjórnvöld hafi
aflað upplýsinga um hálendið og ólíka landnýtingarkosti þar. Frekari
rannsóknir eru forsenda upplýstrar ákvarðanatöku. Stjórnvöld hafa hafið
vinnu við 2. áfanga rammaáætlunar, en niðurstöðu er fyrst að vænta árið
2009. Fram að þeim tíma er bæði ótímabært og óráðlegt að skapa væntingar um mannvirki á hálendinu eins og hugmyndir um jarðvarmavirkjanir í Kerlingafjöllum og á Torfajökulssvæðinu.

Tögg

Vista sem PDF

 

Stöndum vörð um náttúru Íslands

Taktu afstöðu og vertu með!

Leita í fréttumÞátttaka í ákvarðanatöku

2020-Halendi-islands-Chris-Burkard.jpg
Landvernd styður hugmyndir um Hálendisþjóðgarð og Þjóðgarðastofnun
Landvernd styður hugmyndir um Hálendisþjóðgarð og Þjóðgarðastofnun en nauðsynlegt er að koma í veg fyrir uppbyggingu orkuvera og miðlunarlóna á hálendinu enda skerðir það verðmæti svæðisins og er í trássi við náttúruverndarlög og alþjóðlegar skilgreiningar á þjóðgörðum.