28.2.2012
Umsögn um lög um varnir gegn mengun hafs og stranda