Fréttir

Yfirlýsing frá vinum Úlfljótsvatns

Landvernd    31.8.2006
Landvernd

Ljósmynd, Anna Soffía Óskarsdóttir.

YFIRLÝSING FRÁ HÓPI FÓLKS SEM LÆTUR SIG NÁTTÚRU OG LÍFRÍKI ÚLFLJÓTSVATNS VARÐA

Hópurinn fagnar þeirri ákvörðun stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur að draga verulega úr áformum um frístundabyggð við Úlfljótsvatn, úr 6-700 lóðum í 60 lóðir. Hópurinn treystir því að við skipulagningu þeirra lóða verði vel gætt að náttúru og lífríki svæðisins þannig að sem minnst rask verði.

Þá fagnar hópurinn þeirri ákvörðun stjórnar OR að jörðin Úlfljótsvatn, sem nú er að nýju komin í fulla eigu Orkuveitu Reykjavíkur, verði áfram útivistarsvæði fyrir almenning. Einnig að festa eigi í sessi starfsemi skáta, Starfmannafélags Reykjavíkur, Bernskuskóga og Skólaskóga. Auk þess verði stutt við uppbyggingu svæðisins almennt til útivistar þannig að svæðið fái notið sín sem náttúruparadís til framtíðar. Má ætla að með samningum við aðila sé tryggt að framtíð Úlfljótsvatnsjarðarinnar verði ekki háð stundarhugmyndum ráðamanna hvers tíma og að markmið OR um náttúruvernd og aðgang almennings að svæðinu fái haldið sér.

Hópurinn vill sérstaklega þakka Guðlaugi Þór Þórðarsyni fyrir hans framgöngu í málinu sem hann hefur fylgt eftir af einurð og einlægni. Þá vill hópurinn þakka öllum þeim einstaklingum, félagasamtökum, náttúruverndarsamtökum, sveitarstjórnarmönnum og fagstofnunum sem komu að málinu og lögðu því lið. Án allra þessara aðila er óvíst hvort náðst hefðu farsæl málalok.


Virðingarfyllst,

Hópur fólks sem lætur sig náttúru og lífríki Úlfljótsvatns varða.
Sjá heimasíðu hópsins.

Sjá einnig bréf Landverndar til stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur.

Tögg

Vista sem PDF

 

Stöndum vörð um náttúru Íslands

Taktu afstöðu og vertu með!

Leita í fréttumÞátttaka í ákvarðanatöku

2020-Halendi-islands-Chris-Burkard.jpg
Landvernd styður hugmyndir um Hálendisþjóðgarð og Þjóðgarðastofnun
Landvernd styður hugmyndir um Hálendisþjóðgarð og Þjóðgarðastofnun en nauðsynlegt er að koma í veg fyrir uppbyggingu orkuvera og miðlunarlóna á hálendinu enda skerðir það verðmæti svæðisins og er í trássi við náttúruverndarlög og alþjóðlegar skilgreiningar á þjóðgörðum.