Stjórnsýslukærur

Landvernd leitast við að hafa áhrif á stefnumótun og ákvarðanatöku í umhverfismálum með því að senda inn umsagnir um frumvarpsdrög, þingmál, skipulagsáætlanir, einstakar framkvæmdir og margvíslega áætlanagerð sem viðkemur umhverfismálum.

Landvernd fer fram á nýtt umhverfismat raflínu frá Kröflu að Bakka

Landvernd hefur farið fram á við Skipulagsstofnun að unnið verði nýtt umhverfismat raflína frá Kröflu að Bakka, m.a. um ósnortin svæði nærri Kröflu. Í greinargerð með bréfinu er bent á að fyrirliggjandi umhverfismat byggi á tilkomu álvers á Bakka. Þær forsendur séu brostnar og flutningsþörf raforku inn á svæðið sé nú um 10 sinnum minni en áður. Vegna þessa sé ljóst að ekki þurfi jafn umfangsmiklar og stórar raflínur til að anna raforkuflutningi og fleiri valkostir því í stöðunni en áður, þ.m.t. jarðstrengir og lægra spennustig raflína og jafnvel breytt lega. Þessa valkosti beri að meta í mati á umhverfisáhrifum svo velja megi þann kost sem lágmarkar umhverfisáhrif framkvæmdanna. 

Árið 2010 lauk umhverfismati fyrir tvær 220kV háspennulínur í lofti frá Kröflu að Bakka. Veruleg neikvæð og óafturkræf áhrif á Þeistareykjahraun og Leirhnjúkshraun norðvestan Kröflu og mikil skerðing á lítt snortnum víðernum voru meðal niðurstaðna umhverfismatsins. Þá myndi raflína á þessu svæði hafa neikvæð áhrif á útsýni frá Leirhnjúk, vinsælum áningarstað ferðamanna. Nú áformar Landsnet eina slíka raflínu frá Kröflu að Bakka.

Þessar breyttu forsendur þýða að raunhæfir valkostir í skilningi laga um mat á umhverfisáhrifum eru aðrir en þeir sem settir voru fram í fyrirliggjandi umhverfismati; framkvæmdirnar eru ólíkar, hafa ólíkan tilgang og umfang. Minni raforkuflutningsþörf gefur færi á minni flutningsmannvirkjum og opnar á nýja og fleiri möguleika á raflínum, legu þeirra og útfærslu, þ.m.t. jarðstrengjum og loftlínum á lægri spennustigum (132 kV), sem valda minni umhverfisáhrifum. Þessa möguleika verður að umhverfismeta svo finna megi þann kost sem minnst umhverfisáhrif hefur. Þá vekur það undrun Landverndar að hvorki sveitarfélög á svæðinu né Landsnet hafi ekki þegar hugað að því að láta nýtt umhverfismat fara fram, svo lágmarka megi neikvæð áhrif framkvæmdanna. 

Bygging álvers Alcoa á Bakka var forsenda fyrirliggjandi umhverfismats. Orkuþörf fyrirhugaðs álvers mun hafa verið um 577 MW, sem línurnar áttu að anna. Árið 2011 féll Alcoa hinsvegar formlega frá því að reisa álverið og forsendur fyrir byggingu svo stórra raforkuflutningsvirkja eru því ekki lengur til staðar. Landsvirkjun hefur hinsvegar gert orkusölusamning við PCC Bakki Silicon vegna nýrrar kísilmálmverksmiðju á Bakka. Kísilmálmverksmiðjan myndi nota allt að 58 MW og þar af kæmu 45 MW úr fyrsta áfanga Þeistareykjavirkjunar, hin 13 MW kæmu frá öðrum virkjunum Landsvirkjunar.

Ekkert liggur fyrir um frekari flutningsþörf til Bakka en umrædd 58 MW að hámarki um eina raflínu sem yrði frá Kröflu og Þeistareykjum til Bakka, auk hugsanlegrar samnýtingar slíkrar línu til almennra nota á Húsavík, en sú notkun er svo smávægileg að ekki skiptir máli í þessu samhengi.

Ljóst er þannig að á þessu stigi er um flutningsþörf að ræða sem einungis krefst um 1/10 af þeirri flutningsþörf sem forsendur umhverfismatsins 2010 gengu út frá. Álit Skipulagsstofnunar byggði þannig á flutningsþörf fyrir 577 MW afl með tveimur línum á 220 kV spennu. Nú er flutningsþörfin 58 MW. Ljóst er að það eru allt aðrar forsendur en áður.

Kroflulinur_ad_Bakka_Skipulagsstofnun_nytt_umhverfismat_endurskodun_LOKA_9mars2015
Kroflulinur_ad_Bakka_Vidbotarrok_Skipulagsstofnun_nytt_umhverfismat_endurskodun_LOKA_20mars2015
Tögg
Mynd Bergthora Sigurdardottir     Kroflulinur_fra Hvannstóð    

Vista sem PDF

Leita í kærum

 

Landvernd eru frjáls félagasamtök sem starfa
að umhverfismálum. 
Taktu afstöðu og vertu með!

Ofsaveður og ábyrgðarlaust tal
16.12.2019

Umsögn um Kerfisáætlun Landsnets 2018-2027
30.6.2019

Umsögn um kerfisáætlun Landsnets 2018-2027
15.7.2018

Ráðherra leiti leiða til verndar Leirhnjúkshrauni
21.6.2017

Frumsýning heimildarmyndarinnar Línudans
1.3.2017

Jákvæðar breytingar á raflínuáætlun Landsnets
23.11.2016

Stefnumarkandi úrskurður í Bakkalínumáli
11.10.2016

Staðreyndir í Bakkalínumáli
28.9.2016

Áskorun á Alþingi Íslendinga vegna Bakkalína
23.9.2016

Knappur tímarammi í samningi PCC og Landsnets
20.9.2016

Íhlutun ríkisstjórnar í störf úrskurðarnefndar fráleit
12.9.2016

Krafa um nýtt umhverfismat Bakkalína ítrekað
23.8.2016

Stöðvun framkvæmda við Þeistareykjalínu 1 og Kröflulínu 4
22.8.2016

Kröflulína 4 stöðvuð til bráðabirgða
4.7.2016

Landvernd kærir samþykkt kerfisáætlunar Landsnets
9.6.2016

Landsnet úrskurðað til að afhenda Landvernd skýrslu
1.6.2016

Hafna raflínum um verndarsvæði í Mývatnssveit
19.5.2016

Umhverfisvernd fyrir dómi - kerfisáætlun ekki bindandi
16.11.2015

Áskorun gegn Sprengisandslínu
11.11.2015

Veikir umhverfisvernd á Ísland
11.9.2015

Landsnet neitar að afhenda skýrslu
30.6.2015

Landvernd ítrekar kröfu sína um nýtt umhverfismat raflínu frá Kröflu að Bakka
8.6.2015

Úrskurður um jarðstrengi styrkir umhverfisvernd
19.5.2015

Snorri Baldursson nýr formaður Landverndar
10.5.2015

Landvernd stefnir Landsneti vegna kerfisáætlunar
30.1.2015

Tímamóta samstaða gegn framkvæmdum á Sprengisandi
30.11.2014

Skipulagsstofnun hafni matsáætlun Landsnets um Kröfulínu 3
23.3.2013

Umsögn um deiliskipulag um Þeistareyki
30.1.2012

Landvernd fagnar friðlýsingu Dimmuborga og Hverfjalls
28.6.2011