Stjórnsýslukærur

Landvernd leitast við að hafa áhrif á stefnumótun og ákvarðanatöku í umhverfismálum með því að senda inn umsagnir um frumvarpsdrög, þingmál, skipulagsáætlanir, einstakar framkvæmdir og margvíslega áætlanagerð sem viðkemur umhverfismálum.

Landvernd mótmælir harðlega áformum um nýja Norðlingaölduveitu

Stjórn Landverndar hefur sent frá sér yfirlýsingu vegna áforma Landsvirkjunar um nýja Norðlingaölduveitu:

,,Stjórn Landverndar mótmælir harðlega öllum áformum Landsvirkjunar um Norðlingaölduveitu. Samtökin benda á að sama hvaða útfærsla verði gerð á miðlun vatns á svæðinu, muni hún ávallt skerða rennsli í fossum árinnar, Gljúfurleitarfossi og Dynk, sem telja má jafnoka Gullfoss, og stórskaða upplifun ferðamanna af svæðinu. Þá mun miðlunarlón við Norðlingaöldu kljúfa og eyðileggja lítt snortið víðerni í og í námunda við Þjórsárver vestan Þjórsár. Landvernd leggst því gegn öllum áformum Landsvirkjunar um Norðlingaöldu sem fyrirtækið hefur kunngjört í fjölmiðlum nýlega og hvetur eindregið til friðlýsingar svæðisins alls hið allra fyrsta."

Tögg

Vista sem PDF

Leita í kærum

 

Landvernd eru frjáls félagasamtök sem starfa
að umhverfismálum. 
Taktu afstöðu og vertu með!