Project Image

Landvernd leitast við að hafa áhrif á stefnumótun og ákvarðanatöku í umhverfismálum með því að senda inn umsagnir um frumvarpsdrög, þingmál, skipulagsáætlanir, einstakar framkvæmdir og margvíslega áætlanagerð sem viðkemur umhverfismálum.

Hálendisþjóðgarður til heilla

Landvernd    7.1.2020
Landvernd
Uppi á Skrokköldu

Stefnuyfirlýsingu stjórnar Landverndar vegna hálendisþjóðgarðs

30.12.2019

Stjórn Landverndar styður heilshugar stofnun þjóðgarðs á miðhálendi Íslands. Það yrði mikið framfaraskref fyrir íslenska þjóð og verndun íslenskrar náttúru. 

Stjórn Landverndar telur að markmið þjóðgarðs eiga alltaf fyrst og fremst að vera verndun landslags, víðerna, náttúru- og menningarminja og endurheimt raskaðra vistkerfa. En einnig nýting þessa verðmæta náttúruarfs með sjálfbærum hætti. „Sjálfbærni“ ber að hafa að leiðarljósi við hefðbundna nýtingu, eins og veiðar og sauðfjárbeit, innan þjóðarðs á miðhálendinu. 

Varfærni þarf að gæta við vegabætur og við gerð mannvirkja fyrir ferðmenn innan þjóðgarðs á hálendinu svo þær spilli ekki landslagsheildum og sannri hálendisupplifun.

Stjórn Landverndar telur varhugavert að heimila stórframkvæmdir eins og orkuvinnslu innan þjóðgarðs á hálendi Íslands, enda yrði það ekki í samræmi við alþjóðleg viðmið (skilgreiningu IUCN) á þjóðgörðum og samþykkta ályktun Alþjóða náttúruverndarsamtakanna (IUCN) . 

Stjórn Landverndar vill að við skipan í stjórn hálendisþjóðgarðs beri að hafa fagþekkingu stjórnarmanna að leiðarljósi. Þá þarf að gæta jafnræðis meðal landsmanna við skipan í stjórn svo hálendisþjóðgarður standi undir nafni sem sameiginlegur garður þjóðarinnar. 

Varðandi mörk þjóðgarðsins telur stjórn Landverndar að til viðbótar við þjóðlendur eigi þjóðgarðurinn að ná til ríkisjarða sem ná inn á hálendið.

Stjórn Landverndar styður því stofnun hálendisþjóðgarðs sem er í samræmi við þær hugmyndir sem birtast í skýrslu starfshóps um stofnun hans (sjá hér), en mun beita sér fyrir því að framangreind sjónarmið nái fram að ganga nú þegar málið er komið til umfjöllunar á pólitískum vettvangi. 

Tögg
Uppi-a-skrokkoldu.jpg 

Vista sem PDF

Leita í umsögnum

 

Landvernd eru frjáls félagasamtök sem starfa
að umhverfismálum. 
Taktu afstöðu og vertu með!