Project Image

Landvernd leitast við að hafa áhrif á stefnumótun og ákvarðanatöku í umhverfismálum með því að senda inn umsagnir um frumvarpsdrög, þingmál, skipulagsáætlanir, einstakar framkvæmdir og margvíslega áætlanagerð sem viðkemur umhverfismálum.

Landvernd leggst gegn ágengri orkuvinnslu við Bitru og Ölkelduháls

Landvernd    6.10.2009
Landvernd

Landvernd gerir alvarlegar athugasemdir við breytingar á aðalskipulagi sveitarfélagsins Ölfuss en þar er gert ráð fyrir að opnu svæði á Bitru og Ölkelduhálsi verði breytt í orkuvinnslusvæði fyrir jarðgufuvirkjun og gerð tillaga um rannsóknarboranir við Gráuhnúka.
Helstu rök Landverndar eru þau að mikill fjöldi innlendra og erlendra ferðamanna leggur árlega leið sína um eldfjallasvæðið frá Þingvöllum að Reykjanestá sem einkennist af náttúrufegurð og jarðfræðilegum fjölbreytileika. Landvernd telur mikilvægt að nýting jarðhita yfirskyggi ekki þessa hagsmuni heldur sé jafnvægis gætt í ákvörðunum sem teknar eru um landnotkun.

Í umsögninni leggur Landvernd áherslu á varfærna og sjálfbæra nýtingu jarðhitasvæðisins en skv. áætlunum sveitarfélagsins er gert ráð fyrir mun meiri orkuvinnslu en Orkustofnun lagði til í mati á umhverfisáhrifum árið 2007, þ.e. tillögur um nýtingu eru langt umfram það sem talist getur sjálfbært. Í stað 475 MW til 100 ára er gert ráð fyrir 700 MW orkugetu. Í þessu sambandi er þess einnig getið að ágeng nýting jarðvarma stangast á við samstarfsyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar.

Í athugasemdum Landverndar kemur fram að samtökin efast um hæfi sveitarstjórnar Ölfuss til þess að fjalla um málið þar sem hún hafi skuldbundið sig til að skipuleggja svæðið „til samræmis við þær framkvæmdir sem fyrirhugaðar eru“ en slíka samþykkt má túlka þannig að sveitarstjórnin hafi í trjássi við lög framselt skipulagsvaldið til framkvæmdaaðila sem er Orkuveita Reykjavíkur, - sbr. nýlegan úrskurð samgönguráðherra um samning sveitarfélags Flóahrepps og Landsvirkjunar.

Að lokum undirstrikar Landvernd mikilvægi þess að tekið sé tillit til vilja íbúa í tengslum við nýtingu svæðisins en mikill fjöldi fólks hefur formlega lýst yfir óánægju með neikvæð umhverfisáhrif framkvæmdanna á lífsgæði íbúa.

Tögg

Vista sem PDF

Leita í umsögnum

 

Landvernd eru frjáls félagasamtök sem starfa
að umhverfismálum. 
Taktu afstöðu og vertu með!